Våra samarbetspartners

Puls & Träning är stolta över att presentera våra samarbetspartners. Vi har valt att samarbeta med företag som vi gillar och som går i linje med våra värderingar.

Ski Team Sweden X-Country

Puls & Träning är en stolt Supplier till Ski Team Sweden X-Country – svenska landslaget i längdskidåkning. Tillsammans är vi med och bidrar till sportens utveckling och möjligheter till Sveriges framgångar på landslagsnivå.
Läs mer på www.skidor.com

100% ren hårdträning

Puls & Träning tar tydligt avstånd från all form av dopning och prestationshöjande medel. För att hålla våra gym fria från otillåtna preparat arbetar vi efter metoden 100 % ren hårdträning.

En viktig del i metoden är samverkan mellan olika aktörer som polis, preventionssamordnare och träningsanläggningar.

Läs mer om metoden på www.renhardtraning.com

Läkare utan gränser

Puls & Träning är en stolt fältpartner till Läkare Utan Gränser – en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Varje år utför omkring 3 200 internationella fältarbetare, tillsammans med cirka 32 000 lokalanställda, uppdrag för Läkare Utan Gränser i över 70 länder runt om i världen.
1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.

Läs mer på www.lakareutangranser.se

Frisk & Fri

Frisk & Fri, riksföreningen mot ätstörningar, är en ideell organisation som arbetar stödjande, förebyggande och påverkande för en bättre vård av ätstörningar.

Puls & Träning brinner för att träning ska vara kul och lustfyllt. Vi arbetar målinriktat med att främja en träningsmiljö som bidrar till träningsglädje och samarbetar med riksföreningen Frisk & Fri när vi misstänker att en medlem har en ätstörning eller tränar på ett ohälsosamt sätt. Vi vill tidigt skapa en dialog och hjälpa dem som behöver då vi ser att träningsglädjen blir mer sekundär. För att lyckas med detta har vi tagit fram en handlingsplan och en kompetensplan för all vår personal.

Läs mer på www.friskfri.se

Queen Silvia Nursing Award

Stipendiet instiftades 2013 av Drottning Silvia (på hennes 70-års födelsedag) och Swedish Care International, för att bidra till en ökad kännedom av sjuksköterskans viktiga roll i samhället, samt en naturlig följd av att drottningens mor insjuknat i demens. På grund av denna sjukvårdskris kommer 2020 års Queen Silvia Nursing Award att fokusera på idéer och lösningar med anknytning till COVID-19. Både legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderanden har möjlighet att söka stipendiet och bidra till utvecklingen av COVID-19-vården.

Läs mer på: www.queensilvianursingaward.se