Våra policyer

Här hittar du Puls & Tränings policyer där vi tar ställning i frågor som vi tycker är viktiga.

Anti-dopingpolicy

Puls & Träning (P&T) ska erbjuda en träningsmiljö helt fritt från doping. Vi tar tydligt avstånd från all form av doping. Det är inte tillåtet att inom P&T:s anläggningar inneha eller nyttja otillåtna preparat inklusive dopingklassade eller prestationshöjande medel. Vi använder följande definition av doping:

Med doping avses användning av medel och metoder som förbjudits av World Anti-Doping Agency (WADA). Vår anti-doping policy förbjuder såväl medlemmar som medarbetare att använda medel och metoder som förbjudits av WADA. Dispens: Våra medlemmar omfattas av en generell dispens från förbudet att använda vissa dopingklassade läkemedel. Dispensen gäller medicinskt bruk som ska kunna styrkas i efterhand, om ett dopingprov visat spår av förbjudna substanser. Generell dispens innebär att våra medlemmar omfattas utan någon speciell ansökan.

För mer information och rådgivning om doping kan du besöka dopingjouren.se. Dit kan du även ringa anonymt: 020-546 987. Vårt arbete mot doping pågår ständigt och vi hoppas du vill hjälpa oss att bidra till en träningsmiljö helt fri från doping!

Så här står det i våra medlemsvillkor: Det är inte tillåtet att inom P&T:s anläggningar inneha eller nyttja otillåtna preparat inklusive dopingklassade eller prestationshöjande medel. P&T tar tydligt avstånd från all form av doping. En av P&T godkänd tredjepart har rätt att genomföra oannonserade dopingtester. Vid positivt dopingtest ålägger sig P&T rätten att omgående avsluta medlemskap utan återbetalning.

Policy om ätstörningar

Puls & Träning brinner för att träning ska vara kul och lustfyllt. Vi arbetar därför målinriktat för att främja en träningsmiljö som bidrar till träningsglädje. Vid (miss)omtanke kring ett stört ät- och träningsbeteende samarbetar vi med riksföreningen Frisk & Fri. Vi vill tidigt skapa en dialog och hjälpa dem som behöver då vi ser att träningsglädjen blir mer sekundär. För att lyckas med detta har vi tagit fram en handlingsplan och en kompetensplan för all vår personal.

Facebookpolicy

Vi på Puls & Träning älskar träning! Vi vill därför att vår Facebook-sida ska vara en plats där man kan prata om träning – dels med andra träningsintresserade men även med oss som arbetar på P&T.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som vi bedömer är stötande eller kränkande, inte håller sig till ämnet, marknadsför andras verksamheter, bryter mot personuppgiftslagen eller liknande. Bryter man mot denna policy ett flertal gånger, kan man stängas av från vår Facebook-sida och få alla sina inlägg raderade.

Vi rekommenderar att du inte tar upp frågor som rör enskilda individer offentligt på denna sida. Har du frågor eller vill du anmäla något? Kontakta oss på: [email protected]

Läs även Facebooks generella användarvillkor här.

 

Hållbarhetspolicy

Vi vill minimera vårt ekologiska fotavtryck. Därför har vi tagit fram en hållbarhetspolicy som hjälper oss att gå i rätt riktning och ta ansvar för hur vi med vår verksamhet påverkar samhället. Vårt samhällsansvar är långsiktigt och innefattar att ta ekonomiskt ansvar, miljöansvar, leverantörsansvar, etiskt ansvar samt ansvar för anställnings- och arbetsförhållanden. Vi stödjer även organisationer och initiativ som på ett tydligt sätt bidrar till att minska vår miljöpåverkan och som verkar för ett hållbart samhälle. Klicka här för att läsa policyn i sin helhet.