Oavsett målet - hos oss blir träningen av!

När det är nära till gymmet blir träningen av. Det var grundtanken när Leif och Karin Sager startade Puls & Träning.

Schysst, fräscht och smart!

Vi har specialiserat oss på att bygga trevliga gym av hög kvalitet för dem som vill träna för att må bra. Vår vision är att alla ska hinna med sin träning i vardagen och därför har vi öppet 05 – 23 alla dagar. Varje gym har ett maxantal medlemmar för att undvika kö till maskinerna. På så sätt går träningen snabbare. Hos oss är det rent och fräscht och en skön atmosfär där alla passar in.

Ett sunt träningsklimat

Puls & Träning brinner för att träning ska vara kul och lustfyllt. Vi arbetar därför målinriktat för att främja en träningsmiljö som bidrar till träningsglädje. Vi vill tidigt skapa en dialog och vägleda om vi uppmärksammar att någon medlem har en osund relation till träning samt kost där träningsglädjen blir mer sekundär. För att lyckas med detta har vi tagit fram en handlingsplan och en kompetensplan för all vår personal.

Puls & Tränings Hållbarhetspolicy

Vi vill minimera vårt ekologiska fotavtryck. Därför har vi tagit fram en hållbarhetspolicy som hjälper oss att gå i rätt riktning och ta ansvar för hur vi med vår verksamhet påverkar samhället. Vårt samhällsansvar är långsiktigt och innefattar att ta ekonomiskt ansvar, miljöansvar, leverantörsansvar, etiskt ansvar samt ansvar för anställnings- och arbetsförhållanden. Vi stödjer även organisationer och initiativ som på ett tydligt sätt bidrar till att minska vår miljöpåverkan och som verkar för ett hållbart samhälle. Klicka här för att läsa policyn i sin helhet.

100% ren hårdträning

Puls & Träning tar tydligt avstånd från all form av dopning och prestationshöjande medel. För att hålla våra gym fria från otillåtna preparat arbetar vi efter metoden 100 % ren hårdträning.

En viktig del i metoden är samverkan mellan olika aktörer som polis, preventionssamordnare och träningsanläggningar.

Läs mer om metoden på www.renhardtraning.com