Kost och hälsa

Nya forskningsrön om träning, läkemedel och probiotika

Det kommer ständigt nyheter inom kost och träning. I denna artikelserie tänkte jag ta upp några saker som antingen är nya eller äldre rön som av någon anledning inte tidigare har uppmärksammats.

Med jämna mellanrum kommer det nya forskningsrön om träning, läkemedel och probiotika. Vår PT Mikael guidar oss i vad som är de senaste rönen. 

Effekten av antiinflammatoriska läkemedel

Äter du regelbundet antiinflammatoriska läkemedel som till exempel Ipren? Det kan nämligen enligt forskning påverka effekten av styrketräning, men hur beror på din ålder. Om du är ung kan nämligen träningseffekten minska och om du är äldre kan effekten öka! Gränsen går vid cirka 35 års ålder.

Vad beror detta på? Jo – antiinflammatoriska läkemedel, oavsett sort och aktiv substans, säger åt kroppen att öka testosteronproduktionen hos både män och kvinnor. Testosteron är ett mycket viktigt hormon för muskeltillväxt och när hjärnan säger åt de testosteronproducerande körtlarna att producera mer testosteron hos en ung människa kommer de att protestera. De kommer att säga åt hjärnan: “vi jobbar redan för fullt, lägg av! Jag tänker strejka till du slutar att skrika!”. Men om du är äldre och den naturliga testosteronproduktionen har börjat avta är det med största sannolikhet annorlunda. Då kommer de testosteronproducerande körtlarna att öka sin produktion, som de blir beordrade att göra.

Studien är gjord på ett mindre antal unga män och mer forskning behövs för att kunna bekräfta resultaten. Att dessa även kan antas gälla för kvinnor beror på att de har en liknande underliggande “kroppskemi” (vad gäller testosteronproduktion) som män.

Träning gör dig yngre!

Jag har i flera tidigare artiklar gått igenom de positiva effekter träning har på alla delar av kroppen och även hjärnan. Vi vet både genom praktiskt arbete att man håller kropp och själ yngre och i bättre form om man tränar. Men nu har det gjorts en studie som visar att man till och med kan bli yngre! Studien är gjord på möss så för att bekräfta att resultaten är 100% överförbara på människor behövs det förstås att man gör försök även på människor.

I muskelcellerna finns något som kallas för mitokondrier som kan beskrivas som cellernas kraftverk. När man tränar kroppen så tränar man också upp mitokondriernas funktion. Dåligt fungerande och otränade mitokondrier leder till åldrande. Vid ökad träning så återvänder och förbättras funktionen till en sådan nivå att till exempel rynkor kan försvinna och hår börjar komma tillbaka!

Probiotika efter antibiotika

Hör du till dem som köper livsmedel som fil eller juice som innehåller “nyttiga bakterier” – också kallat probiotika? Det finns all anledning att tro att detta är onödigt och inte har någon effekt – men det finns såklart individuella variationer.

Vår magsäck är till för att bryta ner livsmedel så att det nyttiga innehållet ska kunna tas upp av tarmarna. Liv trivs inte i magen som är full av saltsyra så probiotikabakterierna dör i magen och kommer aldrig fram till tarmarna.

Ibland är det livsnödvändigt att ta antibiotika och då ska man ta det. Dock ska man vara försiktig med probiotika efter en antibiotikakur. Antibiotika dödar bakterier och tidigare har man trott att probiotika skulle kunna hjälpa till att återställa bakteriebalansen. Enligt forskning är det svårare för kroppen att själv återställa bakterier som behövs när man äter priobiotika – en bakterieflora som dessutom är olika mellan individer. Även om probiotika skulle kunna hjälpa vissa, så är det tveksamt om det ens når fram till tarmarna…

Förhålla sig till rön

Hur ska man nu förhålla sig till dessa rön? Om du vill veta om en nyhet eller ett nytt forskningsresultat är att lita på så bör man titta på källan – alla källor till nyheterna i denna artikel finns i slutet av denna artikel. Man kan hitta rapporter eller artiklar som stödjer de flesta åsikter, men välgjorda studier finns det färre av. Om ett resultat eller en rekommendation grundar sig på flera större vetenskapliga studier som alla visar samma sak, eller på en bra metastudie (alltså en sammanfattning av flera studier), så kan man vara ganska säker på att slutsatserna är korrekta. I slutänden måste man bestämma själv – det kan ju också vara så att ett resultat eller en slutsats från en studie inte är så relevant för en själv, även om den är korrekt!

Mikael Lewerth
Lic. kost och träningskonsult
Puls & Träning


Källor:
Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated hypogonadism
Reversing wrinkled skin and hair loss in mice by restoring mitochondrial function
Human gut study questions probiotic health benefits