Våra medlemsvillkor

Här hittar du de villkor som gäller för ditt medlemskap samt eventuella ändringar
(publiceras senast 30 dagar innan de träder i kraft).


Ändringar i medlemsvillkoren, gäller från 28 maj 2019

Medlemsvillkor – svenska

Membership Terms and Conditions – english