Våra medlemsvillkor

Här hittar du de villkor som gäller för ditt medlemskap samt eventuella ändringar (publiceras senast 30 dagar innan de träder i kraft). Ändringar i medlemsvillkoren, gäller från 28 maj 2019.