Våra medlemsvillkor

Här hittar du de villkor som gäller för ditt medlemskap samt eventuella ändringar
(publiceras senast 30 dagar innan de träder i kraft).


Ändringar i medlemsvillkoren, gäller från 1 februari 2019

Vi har ändrat uppsägningstiden från 1 månad + resterande dagar i innevarande månad till två månader från det datum Puls & Träning fått och bekräftat uppsägningen (2.2 Upphörande av medlemskap).

Medlemsvillkor – svenska

Membership Terms and Conditions – english