Hjälp oss att bli bättre!

Var med i vår kundpanel och delta i utlottningen av 3 månaders gratis träning.

Vi skickar ut 3-4 kundenkäter per år. Efter varje enkät lottar vi ut tre månaders gratis träning till er som deltar. Vi behöver dina personuppgifter för att säkerställa att panelen blir representativ. När det är gjort kommer all information utom just mejladressen att raderas. Enkäterna kommer sedan att vara anonyma.