Nyheter

Säker träning under Covid-19

Vi följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör inga egna bedömningar. Vi ser mycket allvarligt på det läge Covid-19 har skapat vilket ställer stora krav på oss och våra medlemmar. Detta förutsätter att vi arbetar detaljerat med hur träningen på våra gym ska bedrivas och hur vi och våra medlemmar ska säkerställa att smittspridning inte sker.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd: Träna gärna men gör det säkert

Regeringen har beslutat att förbjuda sammankomster för fler än 50 personer. Förbudet gäller inte gym och träningsanläggningar, men vi har ändå vidtagit åtgärder och strävar efter att aldrig ha fler än 50 besökare samtidigt. Vi gör ständig uppföljning av hur många som befinner sig på våra gym, och majoriteten av våra gym är mindre bostadsnära gym och de flesta har aldrig haft fler än 50 besökare vid ett och samma tillfälle. Vi har begränsat antalet platser på våra gruppträningspass och vi kommer också att se över schemat för de gym som har två gruppträningspass igång samtidigt. Vi har instruerat vår personal att kontrollera antalet personer som befinner sig på gymmet vid bemannade tider.

Vi tar ansvar för att du ska kunna fortsätta träna på våra gym, och vi ber dig att göra detsamma. När du kommer till gymmet ska du direkt tvätta händerna med tvål och vatten, göra rent maskiner och utrustning före och efter du använt den samt hålla avstånd till andra som tränar. Använd gärna vår konditionspark för uppvärmning, men ska du köra ett högintensivt konditionspass rekommenderar vi att du gör det utomhus. 

Flertalet av Puls & Tränings gym är mindre till medelstora kvartersgym med ett maxtak när det gäller antalet medlemmar. Du som medlem slipper trängas på gymmet och risken för smittspridning är därmed mindre. Om du är fullt frisk så är du välkommen att träna hos oss. 

Vi har instruerat all vår personal om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom inte gå till jobbet om de upplever minsta symptom samt att stanna hemma 48 timmar efter tillfrisknande.

Håll dig informerad via folkhalsomyndigheten.se och använd ditt sunda förnuft. Uppvisar du symptom är det en självklarhet att du inte tränar på våra gym.

Hjärtligt välkommen till våra gym alla härliga, friska medlemmar och lycka till med träningen.

Träna utomhus med Puls & Träning

Träningsprogram till dig som hellre tränar hemma under den här perioden.

Frågor och svar om träning hos oss och Covid-19.

Information in English

Det här har vi gjort

 • Vi följer utvecklingen noga och är redo att vidta nödvändiga åtgärder om situationen skulle förändras.
 • Instruerat vår personal om att inte jobba om de upplever minsta symptom samt att stanna hemma 48 timmar efter tillfrisknande.
 • Ökat antalet städtimmar. Vi lägger redan idag stor vikt vid att hålla gymmen fräscha och rena men har nu ökat på antalet städtimmar ytterligare.
 • Sett över möbleringen på våra gym och ökat avståndet mellan maskinerna där det varit möjligt. 
 • Ställt ut handsprit på gymmen.
 • Dragit ner antalet platser på våra gruppträningspass med 40-50% beroende på salens storlek. Vi har också sett över schemat för de gym som har haft två gruppträningspass igång samtidigt.
 • Erbjuder utomhusträning på flera av våra gym.
 • Skapat träningsprogram för den som hellre tränar hemma under den här perioden.
 • Lanserat en app med träningsprogram som kan utföras både på gym och på annan plats. Läs mer om appen här.
 • Strävar efter att aldrig ha fler än 50 besökare ett gym vid ett och samma tillfälle. 
 • Instruerat vår personal att kontrollera antalet personer som befinner sig på gymmet vid bemannade tider. 

 

Det här ska du som medlem göra

 • Stanna hemma om du är sjuk – gymmet finns kvar när du blir frisk
 • Tvätta händerna noga innan du börjar träna. 
 • Hålla avståndet till andra på gymmet. I konditionsparken uppmanar vi dig att lämna varannan maskin ledig för att hålla avstånd till andra tränande. 
 • Använda handsprit som finns på gymmet.
 • Vara noga med att torka av maskiner, redskap och utrustning innan och efter användning. 
 • Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på. 
 • Byta om och duscha hemma om du har möjlighet.