Nyheter

Information om Coronavirus

Puls & Träning har fattat beslut om att hålla öppet på samtliga anläggningar tillsvidare. Grunden till detta är att vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och inte gör egna bedömningar. Vi ser mycket allvarligt på det läge Coronaviruset har skapat vilket ställer stora krav på oss och våra medlemmar när vi nu håller fortsatt öppet. Detta förutsätter att vi arbetar detaljerat med hur träningen på våra gym ska bedrivas och hur vi och våra medlemmar ska säkerställa att smittspridning inte sker.

Informationen uppdaterades senast 2020-03-27, 17:19.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Läs mer om Folkhälsomyndighetens råd: Träna gärna men gör det säkert

Regeringen har beslutat att förbjuda sammankomster för fler än 50 personer. Förbudet gäller inte gym och träningsanläggningar, men vi har ändå vidtagit åtgärder för att säkerställa att vi inte har fler än 50 besökare samtidigt. Vi gör ständig uppföljning av hur många som befinner sig på våra gym, och majoriteten av våra gym har aldrig haft fler än 50 besökare vid ett och samma tillfälle. Vi har begränsat antalet platser på våra gruppträningspass och vi kommer också att se över schemat för de gym som har två gruppträningspass igång samtidigt. Vi har instruerat vår personal att kontrollera antalet personer som befinner sig på gymmet vid bemannade tider.

Vi tar ansvar för att du ska kunna fortsätta träna på våra gym, och vi ber dig att göra detsamma. När du kommer till gymmet ska du direkt tvätta händerna med tvål och vatten, göra rent maskiner och utrustning före och efter du använt den samt hålla avstånd till andra som tränar.

Flertalet av Puls & Tränings gym är mindre till medelstora kvartersgym med ett maxtak när det gäller antalet medlemmar. Du som medlem slipper trängas på gymmet och risken för smittspridning är därmed mindre. Om du är fullt frisk så är du välkommen att träna hos oss. 

Vi har instruerat all vår personal om riktlinjer för utlandsresor och de uppmanas att omedelbart kontakta en vårdinrättning ifall de upplever symtom. Vi håller dem även uppdaterade med tanke på att situationen hela tiden förändras och därmed myndigheternas rekommendationer.

Håll dig informerade via folkhalsomyndigheten.se och använd ditt sunda förnuft. Har du varit i ett riskområde och uppvisar symtom ska du höra av dig till Vårdguiden 1177 och det är då en självklarhet att du inte tränar på våra gym.

Hjärtligt välkommen till våra gym alla härliga, friska medlemmar och lycka till med träningen.

Träna utomhus med Puls & Träning

Träningsprogram till dig som hellre tränar hemma under den här perioden.

Frågor och svar om träning hos oss och Corona (COVID-19)

Information in English

Det här har vi gjort

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller våra anläggningar öppna.
 • Vi följer utvecklingen noga och är redo att vidta nödvändiga åtgärder om situationen skulle förändras.
 • Ökat antalet städtimmar. Vi lägger redan idag stor vikt vid att hålla gymmen fräscha och rena men har nu ökat på antalet städtimmar ytterligare.
 • Ställt ut handsprit på gymmen.
 • Begränsat antalet platser på våra gruppträningspass. Vi kommer också att se över schemat för de gym som har två gruppträningspass igång samtidigt.
 • Erbjuder utomhusträning på flera av våra gym.
 • Ställt in vår seniorträning inomhus tillsvidare. 
 • Skapat träningsprogram för den som hellre tränar hemma under den här perioden.

 

Det här ber vi dig som medlem att göra

 • Stanna hemma om du är sjuk – gymmet finns kvar när du blir frisk
 • Tvätta händerna noga innan du börjar träna. 
 • Använd handsprit som finns på gymmet.
 • Torka av maskiner, redskap och utrustning innan och efter användning. 
 • Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på. 
 • Håll avståndet till andra på gymmet.
Informationen uppdaterades senast 2020-03-20, 09:00.