Frisk personal - företagets största tillgång

Hur kan personalen på ditt företag känna sig gladare, friskare och starkare samtidigt som arbetsprestationen ökar och sjukskrivningarna minskar? Att satsa på personalens hälsa kan bli din bästa investering någonsin, och vi hjälper dig att lyckas. 

Vägen mot hälsa

Resan till en god hälsa och livskvalitet börjar ofta genom små förändringar i vardagen. Dessa inspirerar sedan till större förändringar. Puls & Träning hjälper dina anställda att nå dit. Utifrån ditt företags önskemål och behov tar vi fram skräddarsydda träningsplaner som bland annat kan innehålla föreläsningar om kost och hälsa, hälsoanalyser, personlig träning, gruppträning och medlemskap.

 

Kontakta oss på [email protected] eller 08-549 00 600 så har dina anställda snart påbörjat resan mot en bättre hälsa!