Om träning

Bra att veta om muskler

Alla har vi dem; stora som små, vältränad eller soffpotatis, gammal som ung. Somliga vill ha så stora som möjligt, andra vill helst inte att de ska synas alls – det handlar om MUSKLER!

Alla har vi dem; stora som små, vältränad eller soffpotatis, gammal som ung. Somliga vill ha så stora som möjligt, andra vill helst inte att de ska synas alls – det handlar om MUSKLER!

Utan muskler skulle i stort sett ingenting i våra kroppar fungera. Det är musklerna som gör att vi kan röra oss, att tarmarna fungerar och till och med att hjärtat slår. Hjärtat är en fenomenal muskel som utan uppehåll jobbar så länge man lever. Visst är det fantastiskt!

Lite om musklernas uppbyggnad
Det finns tre olika typer av muskler som delas in utifrån anatomisk uppbyggnad och fysiologiska egenskaper; glatt muskulatur, hjärtmuskulatur och skelettmuskulatur. Den förstnämnda typen kan man inte kontrollera med viljan och finns framför allt i väggarna i kroppens hålrum (tarmar och dylikt). De blir aldrig uttröttade utan jobbar på hela tiden, dag ut och dag in utan att vi behöver tänka på det.

Hjärtmuskulaturen utgör själva hjärtväggarna och dessa kan man inte heller styra med viljan. Liksom den glatta muskulaturen jobbar hjärtat troget och outtröttligt hela livet.

Den tvärstrimmiga skelettmuskulaturen ska vi titta lite närmare på – det är nämligen den som vi aktivt tränar. Den är, i motsats till de andra, direkt viljestyrd. Alla dessa muskler fäster på skelettets ben och kan, som vi alla känner till, bli uttröttade.

Den tvärstrimmiga muskeln består av ett antal parallella muskelfibrer (som utgörs av muskelceller) som löper mellan två muskelsenor. Dessa muskelsenor har ett ursprung och ett fäste – det är helt enkelt där muskeln börjar och slutar. I och med att muskler passerar i princip alla våra leder är det dessa som gör att vi kan böja armbågen eller ta ett steg framåt. Tack vare den snillrika kompositionen av ben, leder och muskler kan vi röra oss på alla möjliga sätt och vis!

Musklerna har dock ännu fler funktioner än så. De stabiliserar och skyddar, alstrar värme och är dessutom en mineral- och energidepå.

Musklerna omges av en tjock bindvävshinna, en så kallad fascia. Nästa gång du köper en bit kött, studera den gärna lite extra! Den hinna som man ofta försiktigt skär loss från köttet, det är fascian. Fascians funktioner är att rikta samt öka styrkan och skydda mot friktion.

Träna musklerna!
Det finns många sätt att stärka och träna sina muskler. Ett av dem är styrketräning. En del människor har en ganska skeptisk inställning till gymmets alla maskiner och drar sig för att träna där på grund av ”risken” att få för stora, bulliga muskler. Detta är faktiskt en helt felaktig syn på muskelträning. Oavsett vilket mål man har med sin träning är styrketräning otroligt bra för kroppen. Man blir inte bara starkare i musklerna utan även leder och skelett stimuleras och blir starkare. Har man ont i till exempel ett knä eller en axel kan man ofta med hjälp av att bygga upp muskulaturen kring dessa leder stabilisera området och få bort smärtan. Människokroppen är gjord för att användas – det är stillasittandet framför datorn eller TV:n som i längden kan ge bekymmer.

När man tränar musklerna finns det en hel del att tänka på. För de flesta människor är rygg och mage bland det viktigaste att stärka upp, så kallad bålstabilitetsträning. Är man stark i dessa områden förebygger man många problem. Viktigt är också att arbeta med sina benmuskler för att på så sätt stabilisera knäleden. Här kommer även vardagsmotionen in i bilden. Ha som regel att alltid ta trapporna och undvik hissar och rulltrappor – i alla fall när du ska uppför. Det är då benträningen är som bäst!

splash_pt-traning