Inspiration

Tio anledningar till att börja med styrketräning

Varför ska man egentligen börja styrketräna? Alla vet att träning är bra i största allmänhet, men kanske hör du till dem som då och då snör på dig löparskorna eller tar en rask promenad men inte styrketränar? Det är bra att köra konditionsträning men det finns många goda skäl till att börja med styrketräning. Här kommer 10 av dem!

1. Muskler hjälper dig gå ner i vikt

Hör du till dem som vill gå ner i vikt men tycker att det är svårt? Muskler kräver energi även i vila, och energi kan tas från fett. Med större muskelmassa bränner kroppen mer energi även i vila och det är lättare att gå ner i vikt och dessutom hålla den.

2. Styrketräning gör dig smartare

Det har talats mycket om hur bra konditionsträning är för hjärnan, och det är sant. Vad man inte hört lika mycket om är att även styrketräning är bra för hjärnans funktion. Det finns forskning som visar på vissa skillnader på effekterna på hjärnan av olika typer av träning: konditionsträning förbättrar framför allt det episodiska minnet, medan styrketräning främst förbättrar den kognitiva förmågan och det associativa minnet. Så för bästa effekt på hjärnan, träna både kondition och styrka!

3. Styrketräning är bra mot högt blodtryck

Det är välkänt att konditionsträning har positiv inverkan på högt blodtryck, men nyare forskning har visat sig att detta även gäller styrketräning.

4. Styrketräning är bra mot diabetes

Typ 2-diabetes är en form av diabetes som allt fler i västvärlden drabbas av. På sikt kan diabetes orsaka allvarliga skador på t.ex. njurar, ögon och lever. Forskning visar att effekten av styrketräning på insulinkänslighet och långsiktig blodsockerkontroll är lika stor som de som fås med medicinering eller insulin.

5. Stryketräning motverkar benskörhet (osteoporos)

Benskörhet är en sjukdom som drabbar stora delar av befolkningen, främst när man blir äldre (man drabbas sällan före ca 55 års ålder). Kvinnor drabbas oftare och hårdare än män. Rätt sorts styrketräning kan sakta ner denna process så att exempelvis risken för benbrott minskar. Effekten kvarstår så länge man tränar, men avtar relativt snabbt om man slutar.

6. Styrketräning minskar risken för demens

Det har visat sig att just styrketräning minskar risken för demens högst betydligt. Även om man sköter sin konditionsträning, sin kost och är i form, känner sig frisk och är normalviktig (eller smal) så hjälper det inte så mycket mot demenssjukdomar – men att styrketräna gör det!

7. Styrketräning är bra mot depression

Man blir glad av att träna tung styrketräning! Undersökningar visar att just tung styrketräning minskar graden av depression högst betydligt, särskilt bland äldre, mer så än konventionell terapi mot depression.

8. Styrketräning kan förbättra koordination och balans

En väl fungerande kropp behöver inte bara vara stark och uthållig, den måste också kunna koordinera och balansera sig. Detta är något man blir bättre på om man övar, och ett korrekt uppbyggt styrketräningsprogram kan ta med detta i planeringen. Rätt styrkeövningar gör dig inte bara stark och har alla de andra positiva effekter jag skriver om i denna artikel, de kan också göra dig bättre koordinerad och ge dig bättre balans.

9. Styrketräning motverkar det naturliga åldrandet

Med högre ålder följer högre risk för många sjukdomar och problem i rörelseapparaten och några av dem har jag nämnt ovan. Men styrketräning har många andra effekter på kroppen som gäller under hela livet, men kanske framför allt när man börjar bli lite äldre. Styrketräning (på rätt sätt) förebygger och motverkar artros, artrit, hjärt/kärl-problem, många typer av ryggproblem etc etc och detta på ett sätt som andra träningsformer inte gör. Slipper man dessa åkommor så kommer livskvaliteten att vara högre och man kan leva ett mycket bättre liv, oavsett i vilken ålder man är!

10. Muskler är snyggt!

Ja, muskler är ju snyggt! Om inga av de nio skälen ovan är tillräckliga för dig för att börja styrketräna så kanske detta skäl är det – muskler är snyggt, och den inre hälsan som bra muskelmassa medför reflekteras också på utsidan.

Mikael Lewerth
Lic, Personlig- och Medicinsk Tränare, Puls & Träning

 

Behöver du hjälp att komma igång med din styrketräning? 

Ta hjälp av en av våra personliga tränare! Läs om våra PT-paket här.